onsdag 9. mars 2011

Nextopia

Dette er er boka om forventningssamfunnet eller Nextpoia. En bok for alle som er interessert i markedsføring og forbrukeradferd! Her kryr av gode eksempler hvordan forventinger skapes , hvordan leve og konsumere i forventingssamfunnet. I Nextpoia søker vi mennesker lykken- men hvordan skal vi holde på den når stadig nye forventninger og valg skapes og finnes?
Boka er lettskrevet og fornøylig samtidig som den er et bidrag til å analysere dagens samfunn og gir oss noen tanker rundt hvorfor vi ALLTID strever og streber mot nye gjøremål. Boka er skrevet av Michael Dahlen professor i økonomi ved Handelshøyskolen i Stockholm.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar