torsdag 19. juni 2014

Nyttig forskning - Uperfekt av Brene Brown

Brené Browns banebrytende bestselger handler om hvordan det å våge å være modig endrer livet vårt for alltid. Mot til å være oss selv, til å stå fram slik vi er, med sårbarhet og skavanker, til å tro på at vi er gode nok som vi er, til å tre inn i nye og usikre situasjoner. Uperfekt er en interessant bok basert på Browns forskning. Det at boka er basert på forskning gjør at den blir noe mer og annet enn en vanlig selvutviklingsbok. Brown har intervjuet 1280 informanter, både kvinner og menn, og brukt en kvalitativ metode kalt Grounding Theory. Dette er en teori som brukes mye i reiselivsforskning og. Uperfekt tar opp temaer som sårbarhet og skam. Skam snakker vi vanligvis ikke om, men det styrer veldig mye av våre handlinger. Mange blir oppdratt med skam, mange familier, skoler og arbeidsplasser lider under det. Det er interessant å se at skam innebærer så mange ting, og forskjellige ting for kvinner og menn. Skam er knyttet til de fleste områder, spesielt utseende, penger, partner, arbeidsliv, om å ikke være god nok, pen nok, tynn nok, rik nok etc etc.. Samfunnet vårt er preget av en .."aldri nok"-kultur, mener Brown. Menns skam er knyttet til maskulinitet, det å ikke være svak. At dette fortsatt henger så sterkt i var en overraskelse for meg, men hennes forskning viser at noe av det værste for menn, er å være svake. Brown skriver også mye om sårbarhet, om sårbarhetens våpenlager (forsvarsmekanismer), og at hvis vi skal bli hele mennesker må vi tørre å vise sårbarhet før vi kan utvise stort vågemot. Motsatsen er likegyldighet og mangel på engasjement. Hun mener det er skammen som ligger under for mangel på engasjement, og det er den vi må tørre å oppdage og gjøre oss motstandsdyktige overfor.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar