søndag 29. september 2013

Feil Medisin av Are Saastad

Feil medisin er en avslørende innsidefortelling om endringene i helsesektoren de senere årene. Boka skildrer prosessen som førte fram til sammenslåingen av Riks- og Radiumhospitalet, Ullevål og Aker sykehus til Oslo Universitetssykehus i 2008/2009, og den følger fusjonsprosessen videre fram til i dag.Forfatteren Are Saastadkommer med skarp kritikk av hvordan prosessen har foregått og skildrer et spill preget av skjulte maktkamper og lukkede beslutningsprosesser. Involverte aktører er både den administrative og den faglige ledelsen av prosessen, både på sentralt og lokalt nivå samt politiske aktører. Are Saastad var tidligere topptillitsvalgt i Oslo universitetssykehus og leder av Fagforbundet på Aker sykehus. Boka «Feil medisin» viser en virkelighet som nok vil overraske og sjokkere mange. Stikkord er fortielse, maktspill, svik og løgn. Dette er riktig nok et partsinnlegg i en viktig diskusjon, men at politikk er et spill kommer klart frem i denne boka. Les og gjør deg opp din mening!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar