lørdag 21. januar 2012

Da terroren rammet Norge - 189 minutter som rystet Norge av Kjetil Stormark

På grunnlag av intervjuer med over 120 kilder gir denne boka et bilde av det som skjedde i Oslo og på Utøya den 22. juli 2011. Den skildrer hvordan apparatet rundt regjeringen og statsministeren reagerte, hvordan byråkratene, fotgjengerne og hjelpearbeiderne opplevde bomben i regjeringskvartalet, hvordan situasjonen blei håndtert av politiet og de andre nødetatene, hvordan ungdommene på Utøya kjempet for livet, og hvordan Arbeiderpartiets ledelse reagerte da de fikk vite at partiet var målet for angrepene.
22. juli var et mareritt Norge og innbyggerene aldri kunne forestille seg.Kjetil Stormark har siden begynnelsen av august jobbet døgnet rundt og snakket med over 100 kilder for å skape en oversikt over det som skjedde de forferdelige timene 22. juli og boka gir et oversiktelig og gjennomarbeidet bilde av de 189 minutter fra formiddag 22 juli og 3 døgn. Sterk lesing som viser et godt journalistisk arbeid og en veldokumentert historie. BØR LESES!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar